Basiskennis aardrijkskunde - 1e druk 2011
Inhoud

Inleiding

1 Waar gaat het over bij aardrijkskunde?
1.1 Het schoolvak aardrijkskunde
1.2 Systematisch te werk gaan
1.3 Indeling van de leerstof in drie aandachtsgebieden
Opgaven

2 De aarde
2.1 De aarde in het zonnestelsel
2.2 Seizoenen
2.3 De getijden: vloed en eb
2.4 Aardbevingen en vulkanen
2.5 Rivieren
Opgaven

3 Landschappen op aarde
3.1 Indeling en ligging van de belangrijkste landschappen
3.2 Verklaring van de verschillen in landschappen
3.3 Kenmerken van de verschillende landschappen
Opgaven

4 Landschappen in Nederland
4.1 Indeling van de landschappen in Nederland
4.2 Hoog Nederland
4.3 Laag Nederland
4.4 Beschermde landschappen
Opgaven

5 Bevolking
5.1 Spreiding van de bevolking
5.2 Belangrijke migraties
Opgaven

6 Landbouw
6.1 Landbouwproductie
6.2 Spreiding van de landbouw
6.3 Concurrentie in de landbouw
6.4 Natuur en milieu
Opgaven

7 Industrie
7.1 Van ambachtelijke naar industriële productie
7.2 Factoren die de plaats van een fabriek bepalen: vestigingsfactoren
7.3 Belangrijke en veelvoorkomende fabrieken
7.4 Veranderende vestigingsfactoren
7.5 Beïnvloeding door de overheid
Opgaven

8 Diensten
8.1 Kenmerken van dienstverlening
8.2 Vestiging van dienstverlenende bedrijven
8.3 Transport van goederen en personen
8.4 Invloed van diensten op het milieu
Opgaven

9 Topografie
9.1 Waarom en hoe je topografische items moet kennen
9.2 Topografie van Nederland
9.3 Topografie van Europa
9.4 Topografie van de wereld
Opgaven

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur
Illustratieverantwoording
Register
Over de auteur

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m